Overheid

T:meblockr, Dé Digitale Agenda voor 2020!

Veel gemeenten maken gebruik van T:meblockr. De afspraken worden vooral gemaakt voor burgerzakenproducten. Maar T:meblockr is veel meer dan dat!

We bieden talloze geavanceerde toepassingen, van complete afspraak begeleiding en een Trouwloket tot het bedienen van het Sociaal Domein. T:meblockr helpt gemeenten bij het optimaliseren van de interne organisatie en de publieke dienstverlening in de volle breedte. T:meblockr is vanuit deze context Dé Digitale Agenda voor 2020!

 

Praktische toepassingen van T:meblockr voor de lokale overheid

 

Efficiënte afspraak begeleiding

T:meblockr begeleidt het afsprakenproces van begin tot eind op efficiënte wijze. Van het maken van de afspraak via de website en het aanmelden op locatie (bijvoorbeeld via een informatie zuil) tot afhandeling.

 

 

 

Sociaal Domein

T:meblockr is de oplossing om dit proces van plaatsonafhankelijke dienstverlening maximaal te faciliteren. Door middel van o.a. reistijd optimalisatie kan de burger een afspraak maken met de gemeente voor de welbekende “keukentafel” gesprekken wanneer het hen uitkomt.

 

Naast bovenstaande “kern”processen van de gemeente kan men met T:meblockr ook onderstaande processen opnemen binnen T:meblockr.

 

Terugbelafspraken

Medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) reserveren via T:meblockr eenvoudig een terugbelverzoek in de (persoonlijke) agenda van de verantwoordelijke (tweedelijns) specialist.

Milieustraat

Haalt u als gemeente grof huisvuil op bij de inwoners? Ook voor een efficiënte afvalinzameling biedt T:meblockr de juiste oplossing.

Sportaccommodaties en sociaal-culturele ruimtes reserveren

Met het T:meblockr afsprakensysteem kunnen burgers eenvoudig (delen van) (sport)accommodaties en sociaal-culturele ruimtes online reserveren en direct betalen.

Reserveren vergaderkamers

Vergaderkamers reserveert u eenvoudig met T:meblockr. Met slechts één boeking legt u een vergaderkamer vast en kunt u diverse personen uitnodigen.

Cursussen boeken

Eenvoudig cursussen aanmaken en plannen voor medewerkers of klanten. Het T:meblockr afsprakensysteem biedt verschillende opties.