Online leren met Teach Me T:MEBLOCKR

Tijd is kostbaar. Dat weten we bij TIMEBLOCKR als geen ander. In een tijd waarin druk zijn de norm is, is er massaal behoefte aan zelf bepalen wanneer we wat doen. We willen baas zijn over eigen tijd. Met de introductie van e-learningplatform Teach Me T:MEBLOCKR sluiten we hierop aan. Als gebruiker van ons afsprakenplatform kun je sinds kort online trainingen volgen om alle functionaliteiten van T:MEBLOCKR te leren kennen. 

Ontdek in dit artikel het idee achter de implementatie van Teach Me en hoe we hiermee een effectieve trainingsoplossing aanbieden voor gebruikers van ons platform in binnen- en buitenland. Onze T:MESAVER en projectleider van Teach Me, Petra Schuller, neemt je mee in de implementatie.

Hoe zijn jullie gekomen tot de implementatie van e-learning?

Manier van kennis delen onder de loep

Halverwege 2021 namen we onze manier van kennis delen onder de loep. Na een training hoorden we regelmatig dat er veel informatie in één keer werd gedeeld. Ook kregen we vaak de feedback dat onze trainingen te theoretisch of te technisch waren. Tel daarbij op dat trainingen vaak werden gegeven op het moment dat gebruikers nog weinig praktijkervaring hadden opgedaan met ons platform. Vragen over de werking ervan kwamen in de meeste gevallen na livegang. We concludeerden dat de manier waarop we onze kennis deelden, niet de effectiviteit behaalde die we nastreefden.

Servicedeskportaal past niet meer in bestaand jasje

Ook keken we naar onze kennisbank. Het aantal beschikbare artikelen was beperkt. Daarnaast was de vorm waarin ze waren gepubliceerd niet eenduidig. Niet alleen de artikelen konden een upgrade gebruiken. Ook ons Servicedeskportaal Help Me T:MEBLOCKR. Help Me had in de loop van de jaren meer functies gekregen en paste daardoor niet helemaal meer in het bestaande jasje. Het portaal was al lang niet meer alleen toegankelijk voor het maken van meldingen en het bezoeken van de kennisbank, maar ook voor het bezoeken van het feature forum en het op de hoogte blijven van de performance van ons platform met behulp van onze statuspage. Het portaal kon wel wat meer overzicht en structuur gebruiken.

Totstandkoming van een pilotgroep

Om te toetsen of onze bevindingen overeenkwamen met de ervaringen van onze klanten, deden we veldonderzoek. We interviewden een willekeurige groep van klanten uit Nederland en België. De feedback die we kregen bevestigde onze conclusies. Daarnaast werden er tijdens deze gesprekken ideeën gedeeld die ons bij de latere implementatie van het e-learningplatform ontzettend hebben geholpen. Deze groep klanten bleef dan ook gedurende de implementatie in beeld als pilotgroep.

 

Hoe verliep de implementatie?

Voor het eerst voor de camera

In Oktober 2021 startten we met de implementatie van het e-learningplatform. We stelden een projectteam samen. Ook betrokken we de groep met pilotklanten erbij. Samen gingen we aan de slag met het ontwerpen en bouwen van onze eerste leerpaden. Uitgangspunt voor de leerpaden was dat ze een afwisselend lesaanbod bevatten. De leerpaden moesten dan ook een variëteit aan video’s, theorie en opdrachten bevatten. We bouwden onze eigen videoset, schaften apparatuur aan en stonden voor het eerst zelf voor de camera. Wat een ervaring!

Individueel te volgen leerpaden mét begeleiding

Een ander uitgangspunt voor de leerpaden was dat ze individueel te volgen moesten zijn, maar dat ze wel persoonlijk werden begeleid. Dat hebben we mogelijk gemaakt door begeleiders te koppelen aan de leerpaden. Deze begeleiders volgen de voortgang van de deelnemer in het leerpad en zijn door middel van een berichtenfunctionaliteit altijd bereikbaar voor ondersteuning. Uiteindelijk heeft de implementatie negen maanden in beslag genomen. Niet alleen richtten we in die periode het platform in, we staken ook Help Me T:MEBLOCKR in een nieuw jasje en we gaven alle kennisbankartikelen een upgrade.

Plaats- en tijd onafhankelijk leren

Precies datgene leren, wat je wil leren. Op een vertrouwde plek. En op het tijdstip dat het jou het beste uitkomt. Dat zijn kenmerken van Teach Me T:MEBLOCKR. Teach Me is 24 uur per dag bereikbaar. Vanuit huis of op het werk. Met een gevarieerd en up-to-date lesaanbod.

‘We kunnen onze klanten niet alles leren wat ze moeten weten. Vooral in trainingen die hele dagdelen in beslag nemen, blijven details vaak niet hangen. Het beste wat we kunnen doen is onze kennis beschikbaar stellen op plekken waar onze klanten het altijd terug kunnen vinden, op het moment dat ze het nodig hebben.’

– Petra Schuller,
E-learning & Communicatie T:MEBLOCKR

Teach Me is live, wat zijn de toekomstplannen?

Online trainen voor medewerkers, planners en functioneel beheerders

Teach Me T:MEBLOCKR bevat momenteel twee leerpaden: ‘Word een T:MEBLOCKR Hero!’ en ‘Word een T:MEBLOCKR Legend!’. Deze leerpaden zijn bedoeld voor medewerkers en planners (Hero) en voor functioneel beheerders (Legend). In deze leerpaden leren deelnemers alle functionaliteiten kennen die ze dagelijks nodig hebben om hun werk zo optimaal mogelijk uit te voeren. We gaan bijvoorbeeld in het Hero-leerpad in op het maken van roosters en het beheren van afspraken. In het Legend-leerpad ligt de focus op het configureren en beheren van T:MEBLOCKR. In dit leerpad leer je om agenda’s en producten aan te maken en de juiste communicatie in te zetten.

Toekomst: online leerpaden voor het Trouwloket en de High Involvement Retail

De eerste klanten maken momenteel gebruik van Teach Me. In de toekomst breiden we het aantal leerpaden in Teach Me uit. Zo staat er onder andere een leerpad op het programma voor het Trouwloket. En we hebben ideeën voor leerpaden die aansluiten bij de klanten die opereren binnen de high involvement retail. Kortom; het platform gaat in de komende periode nog flink worden doorontwikkeld.

Voordelen van online leren met Teach Me T:MEBLOCKR

24 uur per dag toegankelijk

Altijd toegang tot alle kennis die je nodig hebt om T:MEBLOCKR optimaal in te zetten voor jouw organisatie.

Individueel te volgen mét begeleiding.

De leerpaden zijn zelfstandig te doorlopen. Hulp nodig? Dan kun je eenvoudig contact opnemen met jouw begeleider.

Altijd up-to-date.

Nieuwe of gewijzigde features worden gelijk in het platform verwerkt.

Gemak voor jouw organisatie.

Nieuwe collega's inwerken en de kennis van je huidige collega's op peil houden is met Teach Me appeltje-eitje.

Meer weten?

Wil je weten of Teach Me iets kan betekenen voor jouw organisatie?
Bekijk vrijblijvend de online demo van het Legend-leerpad of neem contact op.