E-mail disclaimer

In de e-mail disclaimer van TIMEBLOCKR/Communited staan de rechten en plichten rond het ontvangen en verzenden van e-mail.

Informatie in het verzonden e-mail bericht vanuit TIMEBLOCKR/Communited is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u ten onrechte een e-mail bericht van TIMEBLOCKR/Communited ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. TIMEBLOCKR/Communited staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door TIMEBLOCKR/Communited niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

English version

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. TIMEBLOCKR/Communited is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Any e-mail messages from TIMEBLOCKR/Communited are given in good faith but shall not be binding nor shall they be construed any obligation.