TIMEBLOCKR

Sociaal domein

Het Sociaal Domein kenmerkt zich door veel en complexe administratieve handelingen. De plaatsonafhankelijke dienstverlening vereist meer planning. Tegelijkertijd dienen geldende termijnen bewaakt te worden. Hier biedt Timeblockr uitkomst. Het ondersteunt de ambtenaar in deze processen en maakt het voor de burger gemakkelijk en laagdrempelig om contact op te nemen en een afspraak in te plannen.

Meer tijd voor keukentafelgesprekken

Binnen het Sociaal Domein is de administratieve werkdruk ten gevolge van de WMO, Participatiewet, en de Jeugdwet nog meer toegenomen en complexer geworden. Timeblockr sluit naadloos aan op deze nieuwe processen. Het draagt bij aan een forse vermindering van administratieve handelingen. Dat betekent meer tijd voor keukentafelgesprekken terwijl de klanttevredenheid toeneemt.